Değerli anne babalar,
Sizlerinde bildiği gibi, insan hayatının en önemli dönemidir, erken çocukluk dönemi. Bu dönemde de olmazsa olmazlar arasında bulunan ‘oyun’ çocuğun hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
Maria Montessori, doğumdan 6 yaşa kadar 11 farklı duyarlılık evresi tanımlar.Montessori’ye göre,duyarlılık dönemindeki çocuklar,bilgileri doğrudan zihinleriyle değil,duyuları aracılığıyla kazanmaktadırlar.Bu nedenle bu dönemdeki çocuğa doğrudan anlatım yoluyla değil de materyaller aracılığıyla ‘oyun’ oynayarak bilgiler verilmelidir.
Bizler,Montessori felsefesini doğru anlayıp benimseyerek,doğru noktada çocuğa değinerek ve en önemlisi her çocuğun kendine has olan potansiyelini önemseyerek yolumuzda ilerliyoruz.
 
Öğrencilerimiz için hazırlanmış çevre 5 ayrı alandan oluşmaktadır. Bunlar;
*Pratik Yaşam
*Duyusal Alan
*Dil Alanı
*Matematik Alanı
*Kültür/Kozmik Alanı'dır.

Onlar için hazırladığımız zengin çevrede somut bir şekilde, eğlenerek öğrenirler.