• Çocuklar, küçük yaşta öğrenmeye başladıkları yabancı dili, kolayca akıllarında tutabildikleri gibi, günlük hayatlarıyla özdeşleştirerek, bilgilerini kalıcı hale getirebilir.
  • Oyun gibi faaliyetler ile daha hızlı öğrenen çocuklara, yabancı dilleri alternatif şekillerde öğretmek mümkündür. Okul öncesinde yabancı dil eğitimi alan çocukların yalnızca sözcük bilgileri değil, telaffuz etme becerileri de gelişir.
  • Yabancı dil öğrenmek, beyindeki nöron bağlantılarının hızlı bir şekilde artmasını sağladığından, zihinsel gelişim açısından da yabancı dil öğrenmek çocuklara önemli bir fayda sağlar.
  • Yabancı dili erken yaşta öğrenmek, çocukların dil becerisi kazanmasını sağladığı gibi, kendilerini ifade etme yöntemlerinin de gelişmesini sağlar.
  • Okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi alan çocuklar, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de dili daha hızlı öğrenme becerisine sahip olur.
  • Çocukların çok yönlü olması, düşünme becerilerinin gelişmesi ve dil yeteneklerinin artması açısından büyük öneme sahip olan okul öncesinde yabancı dil eğitimi, çocukların akademik başarılarını da olumlu etkiler.